ארכיון של: יולי 2019

40 דברים לגיל 40

בחיי שאני לא בן אדם שעושה סיפור מגיל, ויותר מזה, תמיד הצחיקו אותי אנשים לא אומרים את האמת לגבי הגיל